Nhạc sĩMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm TÓC BAY.
- Sáng tác của Nhạc sĩ Dương Viết Điền

- Trình bày: Nữ ca sĩ Bảo Yến


Nhạc sĩ Dương Viết Điền
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com