<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Babui


Babui

Tức ảnh sinh vèKìa xem giống khỉ bạc đầu
Từ hang Pắc – bó rừng sâu lộ hình
Thế ngồi nước lụt cùng đinh
Chìa bàn chân bẩn đéo làm vệ sinh
Văn hóa đảng hồ chí minh
Chào mừng đại hội cung đình nhà văn


Babui


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com