<BGSOUND src="Nhac Bai 1.mp3"> Le Dinh

Du Phong

Thơ Du Phong

“Hai cô chú sống lang thang, trên nhiều con đường ở Sài Gòn đông đúc, chật hẹp này. Bữa no, bữa đói nhưng họ vẫn có nhau, đồng hành cùng nhau hơn 50 năm cuộc đời. Chú mất, trên tay vẫn cầm bịch đồ ăn mà mạnh thường quân trao tặng. Với sức khỏe già yếu và nhiều ngày liền ăn uống không đảm bảo nên chú ra đi lặng lẽ tự lúc nào...”
Du Phong


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com