<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

XYZ

XYZ

Giai thoại thơ: Nhà thơ XYZ rất quen thuộc với giới văn nghệ Montreal nhưng ông hơi khác người: trong lúc các bạn say xưa bàn luận và dịch thơ Đường, ông viết Lạc Đương Thi, một bài thơ ngắn đã được phổ nhạc và xuất hiên trên youtube, ai cũng xem được và có nhiều người ưa thích. Lại nữa, câu "Love means never having to say you are sorry" của Ẻich Segal, tác giả của Love Story đã trở thành huyền thoại khi cuốn tiểu thuyết của nhà văn này được quay thanh phim. Câu này có nghĩa là khi đã yêu, người ta không bao giờ phải nói là tôi rất tiêc. XYZ nhắc tới câu này nhưng lại gửi đên những người đàn bà đã đi qua đời ông lời xin lỗi tôi rất tiêc trong một bài thơ ngắn chung tôi chép lại dưới đây cho mọi người thưởng lãm. Ẻich Segal có lý hay XYZ có lý ? Hay cả hai đều có lý?

XYZ


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com