Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm mới: Nắng ấm tình Xuân
của nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng, Chicago, Illinois
Qua phần trình bày của: Ngọc Quy
Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Tên thật là Nguyễn Hữu Hiệp, bút danh khi viết thơ là Minh Nhã và bút danh viết văn là Nguyễn Thanh Dũng. Hiện định cư tại Chicago, Illinois.Trình bày:Ca sĩ Ngọc Quy

NẮNG ẤM TÌNH XUÂN
Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Hòa âm: Võ Công Diên.
Trình bày: Ngọc Quy


Free Global Counter

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com