<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh
Babui - Nông dân Nam bộ

Chuyện ruồi buBabui - Nông dân Nam bộ

Chuyện Vaccines nhiều nhứt
Chuyện kit test Covid
Toàn những chuyện ruồi bu
Chuyện nhà chòi con nít!

Chuyện học viện quân y
Chuyện công ty Việt Á
Chuyện ruồi bu nước ta
Toàn là chuyện chó má!

Chuyện chống dịch Covid
Chuyện phong tỏa giãn cách
Chuyện gõ cửa từng nhà
Chống dịch như chống giặc!

Chuyện “lò tôn” Trong lú
Nước ta chuyện ruồi bu
Cán ngố ăn cám xú
Và vì ta quá ngu!


Babui - Nông dân Nam bộ

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com