<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Hải Anh

BẠN CÓ BIẾTHải Anh

Nơi thấp nhất địa cầu: Biển Chết nằm giữa Bờ Tây và sông Jordan của Israel là điểm thấp nhất trên Trái Đất khi thấp hơn mực nước biển tới hơn 400m.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com