<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Hải Anh

BẠN CÓ BIẾTHải Anh

Nơi nóng nhất trên địa cầu: Sa mạc Lut ở Iran là nơi nóng nhất trên thế giới. Trải rộng 51,000km² , sa mạc này đạt mức kỷ lục nhiệt độ 70,7 ° C (159 ° F).

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com