<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Hải Anh

BẠN CÓ BIẾTHải Anh

Nơi lạnh nhất địa cầu: Nơi lạnh nhất trên Trái Đất, tất nhiên, là Nam Cực. Ở đây, nhiệt độ dao động từ -10 ° C (khu vực ven biển) và -60 ° C (ở khu vực nội địa cao hơn).

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com