<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Hải Anh

BẠN CÓ BIẾTHải Anh

Quốc gia nghèo nhất thế giới: Nước nghèo nhất trên thế giới là Cộng hòa Trung Phi. Ở đây, thu nhập trung bình hàng năm là 333.20 USD. 80% đất nước phụ thuộc vào nền nông nghiệp tự cung tự cấp.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com