<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Hải Anh

BẠN CÓ BIẾTHải Anh

Quốc gia giàu nhất thế giới: Qatar là nước giàu nhất trên Trái đất, với 210 tỷ USD GDP và trên 2,3 triệu dân.. Họ hiện đang có kế hoạch chi tiêu 220 tỷ USD cho FIFA World Cup 2022 , trái ngược với Nam Phi, chỉ dành 3,5 tỷ USD cho World Cup năm 2010.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com