<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Internet

Công an Việt Cộng đi làm thầy chùaInternet

Thưa quý vị,

Trong chiến tranh Việt Nam, Việt Cộng đã dùng Phật giáo để giật sập VNCH.

Sách lược sử dụng Phật giáo của Việt Cộng không dừng vào năm 1975. Chúng biết người Việt Nam có tinh thần mộ đạo Phật, nên chúng huấn luyện cho Công An biết một số bài tụng niệm và giáo lý Phật giáo để gửi ra Hải Ngoại làm trụ trì các Chùa.

Từ nhiều năm trước, tôi đã lên tiếng cảnh báo các đạo hữu về sự kiện xâm nhập của Công An Việt Cộng. Ở Hải ngoại, con cháu của người Việt Tị Nạn Cộng Sản đi tu chẳng có bao nhiêu em thì không thể nào cung cấp đủ các em đi tu để làm trụ trì tại các chùa. Do đó, Việt Cộng xuất cảng Công An đội lốt Thầy Tu để làm trụ trì các Chùa ở Hải ngoại. Đó là suy luận của tôi. Nhưng các bạn Phật tử yêu cầu tôi cho biết ông sư trụ trì nào là Công An Việt Cộng thì tôi chịu thua, vì tôi không có cơ quan Tình báo dưới quyền như FBI để theo dõi. Lời cảnh báo của tôi là suy luận hợp lý và các Phật tử nhìn nhận là đúng. Tuy nhiên, họ vẫn đến Chùa để cúng dường Tam Bảo. Với đặc tính "mộ đạo" cuồng nhiệt và mù quáng một cách quyết liệt như thế thì ai có thể kéo họ về Chánh Đạo? Nên nhớ rằng có những Phật tử bị Việt Cộng nhốt tù, bị sỉ nhục trong trại Tập Trung hơn 10 năm, vẫn chăm chỉ đến Chùa chắp tay lạy Thầy Công An rất kính cẩn. Tôi lo ngại nòi giống VN sẽ bị Việt Cộng hủy diệt là hoàn toàn có "cơ sở".

Tôi bảo đảm rằng đa số các Chùa là cơ sở kinh tài và tuyên truyền của Việt Cộng, Vừa rồi Chùa Bát Nhã bị mất một cách bí hiểm một số tiền hơn 100 ngàn đô-la tiền mặt. Về mặt tuyên truyền, các Thầy dạy đạo hữu hãy lo tu tập để thân tâm thường an lạc, đừng dính dáng đến chính trị, hãy làm công tác Từ thiện.

Sở dĩ thân tâm tôi không an lạc vì thôi thấy Việt Cộng đang dùng bọn tay sai mạt sát TT Donald Trump một cách vô lý và ca ngợi J.B. bù nhìn cho xu hướng xã hội chủ nghĩa cũng hết sức phi lý.

Xác suất nguy cơ nền văn minh nhân loại bị cái chủ nghĩa man rợ Trung cộng đưa đến là rất cao, nếu bọn DC thống trị nước Mỹ. Vậy thi sĩ Tản Đà bảo "Bởi tại thằng dân ngu quá lợn" thì đâu có gì sai? Các nhà trí thức phải ra mặt dạy dân chứ!

Trên đây là tấm ảnh Công An Việt Cộng ra trường được đảng phát "Cà Sa" để lên đường hành đạo.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com