<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

TÌM THÂN NHÂN

Internet

Tôi Nguyễn Ngọc Châu điện thoại 818-858-6906, tìm:

- Em gái NGUYỄN THỊ ĐÀO sinh năm 1947.
- Cháu NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT sinh năm 1970.
- Cháu NGUYỄN HỮU CƯỜNG sinh năm 1973.
- Cháu NGUYỄN HỮU THỊNH sinh năm 1976.

đã vượt biên đi tỵ nạn và mất tích tháng 1/1981. Nếu em ĐÀO hay các cháu đọc được tin nhắn nầy liên lạc anh / cậu để được giúp đỡ.

Quý vị nào biết được gia đình nầy làm ơn thông báo giùm.

Nhờ anh chị em, bạn bè, thân hữu phổ biến rộng rãi. Xin đa tạ!

Nguyễn Ngọc Châu
ĐIện thoại 818 858-6906. California, USA.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com