Lê Nguyễn Nga

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nắng Chiều Ngừng Trôi.
Cảm tác bản Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn

Thơ: Lê Nguyễn Nga - Nhạc: Nguyễn Tuấn
Ca sĩ Hùng Phú trình bày.Lê Nguyễn Nga
Lê Nguyễn Nga

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com