Lê Nguyễn Nga

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nắng Hạ Bên Sông.
Thơ: Lê Nguyễn Nga - Nhạc: Nguyễn Tuấn
Ca sĩ Hùng Phú trình bày.Lê Nguyễn Nga
Lê Nguyễn Nga

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com