<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

"Chúng tôi muốn sống" là tên của một cuốn phim Việt Nam chống Cộng. Nay cũng tiếng đó TT Zelensky của UKRAINE dùng để kêu cứu với Quốc Hội Canada.

Thế giới ngày nay chia ra 2 khuynh hương: Chế độ Dân Chủ, Tự Do cho phép người dân có tiếng nói trong việc điều khiển nước. Ngoài ra còn một khuynh hướng khác không cho họ quyền đó, chỉ cần nge theo một người hoặc một đảng. Người đó, đảng đó sẽ dẫn họ đi (nhiều khi vào chỗ chết). Đó là con đường mà một số nước đang theo,trong đó có Nga, Tầu và cả Việt Nam chúng ta.Trận chiến đang xẩy ra, có lẽ là một cơ hội trời cho để cả thế giới đi tới con đường dân chủ, tự do, vì phe đối nghịch đang xa lầy trong bãi bùn do họ tự gây ra.Nếu khai thác khéo léo, thì cuộc chiên tranh này là cơ hội cho Dân Chủ phát triển, và tất cả các nước trên thế giới, sau cung cũng phải tôn trọng con đường đi tới Dân Chủ. Nếu sơ sót, thì cơ hội sẽ qua đi. Đó là lý do tại sao Tây Phương còn do dự đứng ngoài và chỉ dùng các ngón đòn về Kinh Tế, tuy không đổ máu, nhưng cực kỳ hữu hiệu.

Làm sao nước Nga chịu được chiến tranh lâu dài, khi tổng sả lượng của nước họ chỉ bằng tông sản lượng của tiểu bang TEXAS, bằng 1/10 EU? Mỹ, Đức, Pháp..đang lạnh nhạt, OTAN đang hấp hối (Mort cerebrale) bỗng xiết chặt tay nhau, vùng dậy, đoàn kết hơn lúc nào chống Nga, và Poutine, một mình đơn độc chống tất cả!
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com