<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


FILS DE JACOB
Năm 1985, Margareth Atwood viết tiểu thuyết La Servante Ecarlate rất nổi tiêng. Năm 2017, bên Mỹ, Bruce Miller mang cuốn tiểu thuyết này lên Truyên Hình. Canada cũng chiếu loạt phim này cho công chúng ( trên Bravo! và Cravel TV). Bên Pháp, trên OCS Max, trên TF1 Sẻies Films, trên Prime Video và Salto. Tại Quebec, Club Illico và VRAX TV.

Còn nhiều nước khác cũng cho trình chiếu như vậy.

Cuốn tiểu thuyết đề cập tới các vấn đề nóng bỏng trên Thế Giới : 1) Nạn Ô Nhiễm 2) Các bệnh về tình dục. Hai vấn đề này đưa đến hậu quả thứ 3) Số sinh nở của phụ nữ ngày một suy giảm. Tác giả tưởng tượng là vì những lẽ đó, bên Mỹ xuất hiện một secte politico-religieuse, tin lành . một đạo giáo chính trị có tên là "Fils de Jacob" nắm được chính quyên nhờ vào biết khai thác các tình cảm cơ bản và chính thống, nghĩa là fondamentalistes bên Mỹ, giống như bên Hồi Giáo. Nắm được chính quyền nhờ phá hủy Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội và Tòa án tối cao Mỹ.

Trong bối cảnh đó, một số các người Mỹ phải bỏ chạy sang Canada và thành lập một Chính Phủ Lưu Vong. Tại trong nước Mỹ, các người chống đối, các tu sỷ, các người đồng tính..vv...bị treo cổ. Những người có bệnh tâm thần hay khùng, khờ bị giết hết, giống hệt thời Hitler, nghĩa là có sự thanh lọc về nguồn gốc dân tộc, trại tập trung, trại hơi ngạt...Tóm lại, ngay ở Mỹ, một chính quyền giống như thời Staline, Mao, Pol Pot, Pinochet hay Kim Jung Un. Trong chánh quyên đó, phụ nữ bị đọa đầy, giông như A Phú Hãn hiên nay. Các phụ nữ đó được dùng làm nô tỳ, được ăn mặc đỏ chói, do đó có tên cuốn tiểu thuyết này là La Servante ecarlate. Các người đàn bà khác cũng chỉ bị coi như các đồ vật, khác nhau chỉ vị mầu sắc y phục họ mang trên ngưới.

Tóm lại, là một cuốn chuyện giả tưởng về một xã hội Mỹ biến dạng trong tương lai, dựa vào những diễn biến thật gần. Chúng ta hãy đọc đoạn sau này :

....Les relations hommes/femmes obéissent dorénavant à des règles très strictes. Le pouvoir est totalement aux mains des hommes. Une élite occupe des fonctions de commandement, tandis que les autres servent la dictature, notamment au sein d'une milice omniprésente. Les femmes ont été déchues de leur statut de citoyennes à part entière. Elles ne peuvent ni travailler, ni posséder d'argent, ni être propriétaires, ni lire, ni écrire. Elles sont toutes placées sous une surveillance quasi permanente. Elles sont catégorisées et hiérarchisées selon leur fonction .Chỉ là một chuyện giả tưởng nhưng làm chúng ta rợn tóc gáy khi đọc. Rất tiếc là nó có thể trở thành sự thực, nếu ta nhìn những gì đang xẩy ra quanh ta. Tên Mỹ của nó là : THE HANDMAID'S TALE.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com