Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Sự việc lôi thôi trong buổi văn nghệ tại Lâm Đồng khi Khánh Ly trình diễn trên sân khấu bản Gia Tài Của Mẹ mà Trịnh Công Sơn viết đã khá lâu chỉ đủ để nói lên một việc:

Tại Việt Nam, người ta không tôn trọng quyền tư do phát biểu, tự do tư tưởng, nghĩa là có những người khác nghĩ hộ, phán đoán hộ mình. Mình bắt buộc phải nghĩ như những ngườingười khác.

Đó là lý do vì sao tôi ghét Việt Cộng và nhất định không chung sống với họ được.Tôi có thể không đồng ý với bạn, nhưng tôi sẽ tranh đấu tới cùng để bạn có thể nói lên ý nghĩ của mình. Dựa theo một câu nói của Voltaire, mấy thế kỷ trước.

Tôi đã đọc được một bài viết trong nước, lâu rồi, quên tên tác giả, nhưng rất hay. Bài viết nói về một con vật (con chó) với những câu như sau:

"Bắt sủa, thì sủa, bắt nằm gầm giường, thì nằm gầm giường".

Cứ như vậy, thì sẽ an toàn.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com