<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh











Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.




















































































































Một câu nói mà phe CS hay truyền tụng là của Hồ Chí Minh. Câu nói đó là "lương y như từ mâu", coi như mẫu mực của ngành Y Tế. Có vẻ hay, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy là câu này không hay gì cả. Không kể về hành văn, đặc xệt Tầu, gì mà lương y, gì mà từ mẫu?? Tiêng Việt có chữ thầy thuốc, có chữ mẹ hiền. Tại sao lại gọi lương y, tại sao lại phải nói từ mẫu ??.

Về ý nghĩa, ai cho phép người thầy thuốc coi bệnh nhân như con cái, mà họ là mẹ hiền?

Người thầy thuốc có bổn phận phải làm việc, mà việc của họ là săn sóc sức khỏe cho người khác. Họ được trả lương để là điều này. Cũng giống như ông thợ sửa xe hơi. Ai làm không tốt, thì phải có trách nhiệm, và phải trả lời cho ra lẽ khi bị điều tra. Do các lẽ đó, mà bên này, người thầy thuốc trong bảng lương một công ty sức khỏe, được coi như một "dealer" (dealer 1, dealer 2...) như những người khác.

Gọi lương y như từ mẫu, người bệnh có cảm tưởng họ phải coi người thầy thuốc như cha mẹ, phải nmang ơn những người này, vì vậy, bây giờ ra sao không biết, nhừng chũng ta hay khúm núm trước các ông bà bác sỷ và họ hay khệnh khạng, quan liêu, như bố ông chó xồm. Đó là vì sao mà nền Y Tế yếu kém.

Theo ý tôi, câu nói trên, đừng bao giờ nhắc tới nữa !!! Một câu nói đặc xệt tính nô lệ của người nói.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com