<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


"Sans-dessein"
Thủ Tướng Trudeau của Canada gọi bọn người trẻ ở Quebec bất chấp lệnh cấm đoán của các chính phủ, thuê hẳn một máy bay chở họ sang Mễ Tây Cơ tám biển và đú đởn trong dịp Noel vừa qua là bọn người "sans-dessein" , và pháp luật sẽ nói chuyện với họ khi họ trở về.

Chữ sans-dessein là để chỉ những người kém thông minh hay nói trắng ra là ngu. Chữ này cũng có nghĩa là có hành đông không bình thường, hay nói trắng ra là điên. Vậy sans-dessein là vừa ngu, vừa điên. Chữ này không có trong tự điển, là một tiêng nói lóng, chỉ dùng trong Quebec.

Mấy ông Tây ở Paris cũng không biết. Trong cách nói của các người xứ này có nhiều tiếng lóng để dè bửu, châm chọc nhau. Nếu tại Việt Nam là một nước có bản đồ dài thòng, người Nam, người Băc châm chọc nhau, thì Canada nằm theo chiều ngang, người phia Đông khích bác người phương Tây và ngược lại.Phía Đông, nói tiêng Pháp, bị gọi là bọn "frog", chỉ vì bụng bự và chân tay khẳng kheo, như con nhái. Tại sao bụng bự ?? Chỉ vì uống bia nhiều quá. Người bên phía Đông đáp lại băng cách gọi người bên kia là bọn người có cái đầu vuông. bọn tête-carrée, không nói chuyện đươc, giống như mấy bà vợ Việt Nam nói về các ông chông :"cái đầu hỏng rôi".

Hỏng hay không, chúng ta nói chuyên sau, nhưng mấy chử đó không có trong tự điển thông dụng, cũng tỷ như chữ "óc bã đậu" đặc sệt chuyển âm tiếng Việt.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com