<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


Sự can thiệp thô bạo của Miền Bắc
Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN vừa ban hành ngày 5 tháng Giêng năm 2022 văn bản CẤM CÁC TỈNH của Việt Nam KHÔNG ĐƯỢC LẤY TÊN PHAN THANH GIẢN, TRƯƠNG VĨNH KÝ để đổi, đặt tên đường phố và các nơi công cộng.

Miền Nam đã mất tên Sài Gòn. Đó là bước (1).

Nay là bước (2). Cấm tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký.Sau đó là những điều có thể xảy ra trong tương lai:

Bước thứ (3) sẽ là cấm các tên Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, vì các vị này dám chống giặc từ phương Bắc.

Bước thứ (4) sẽ là đổi tên Hà Nội thành Thành phố Mao Trạch Đông (hay Tập Cận Bình).Bước thứ (5) sẽ là cấm dùng tên Việt Nam.

Như vậy là với kế hoach năm bước, Tổ Quốc sẽ bị bán trọn vẹn.

Hỡi những con ếch VN, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ: Không nhảy ra khỏi nồi nước sôi ngay lúc này, còn đợi đên bao giờ?
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com