<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG 2022
Thế Vận Hội mùa Đong khai mạc, nhưng kỳ này mầu sắc Chính Trị sâu đậm hơn bao giờ, vì có sự hiện diện của Poutine.

Ông này và Tập Cận Bình vừa ký kết một đồng thuận, là mọi quốc gia đều phải tôn trọng sự Dân Chủ.

Có điều Dân Chủ hiếu theo người Tây Phương, với Tam Quyền Phân Lập từ hồi Montesquieu, j.j. Rousseau, Voltaire không phải cùng một nghĩa đối với Nga và Tầu.

Bọn họ hiểu chữ Dân Chủ khác với chúng ta. Nên hiện giờ, trên Thế Giới, bọn thủ lãnh độc tài cấu kết với nhau ngày một nhiều, xin kể Nga, Tầu, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ (tuy nước này nằm trong OTAN)...

Tóm lại, bọn họ muốn trật tự Thế Giới muốn rơi vào tay liên minh SINO-RUSSE (Nga -Tầu) để thay trật tự do Mỹ điều khiển (ORDRE AMERICAIN) và họ chủ trương nền DÂN CHỦ mỗi nước phải phù hợp với tình trạng Xã hội, chính trị và lịch sử của xứ ấy, không có Dân Chủ chung chung (La democratie doit s'adapter aux systemes sociopolitiques et aux conditions historiques de chaque pays.

Tóm lại, định nghĩa của chữ Dân Chủ thay đổi tùy theo Đông hay TÂY.

Theo bạn, thì DEFINITION của chữ DEMOCRATIE là gì? Định nghĩa đó bất biến hay có thể thay đổi tùy từng nước?
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com