<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Ôm không bia

Một anh nông dân vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.
- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.
- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com