<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le DinhWeb site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Hậu quả của bệnh nổ

Nghe đâu, khoảng năm 1980, chính quyền Hà Nội qua đòi Mỹ bồi thường chiến tranh trong đợt không kích 12 ngày đêm ở miền bắc.
- Mỹ: ok! Bồi thì bồi! Nhưng trước hết, Hà Nội phải trao trả đủ số phi công mà miền bắc đã bắt làm tù binh, rồi sẽ được bồi thường thích đáng.
- Hà Nội: Đã trao trả hết rồi còn đâu nữa?
- Mỹ: Chưa! Theo phát ngôn của bộ ngoại giao nước VNDCCH trong thập niên 60 - 70 thì, Miền bắc đã bắn rơi hơn 4.000 máy bay Mỹ và bắt sống hơn 6.000 giặc lái (phi công). Nhưng miền bắc mới trả có mấy chục người. Đủ sao được?
Thế là, đại diện chính phủ VN xách giỏ ra về không một lời từ biệt. (Fb Ngô Trường An)

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netFree Web Template Provided by A Free Web Template.com