<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le DinhWeb site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

DẰN MẶT KHÁCH

Một người vừa mua bảo hiểm nhà cửa hỏi:
- Nếu chiều nay nhà tôi bị cháy thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu?
- Nhân viên bảo hiểm nhìn xoáy vào ông khách, gằn giọng:
- Ông nên cẩn thận thì hơn. Tôi đoán không dưới 10 năm.


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netFree Web Template Provided by A Free Web Template.com