<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le DinhWeb site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Khéo tay

Đứa bé ngồi trong lòng ông ngoại, ngắm ông một hồi rồi hỏi:
- Thượng đế tạo ra ông phải không?
- Đúng rồi, cháu.
- Thượng đế cũng tạo ra con hả ông?
- Đúng vậy, cháu.
Nó nhìn ông và mình trong gương rồi nói:
- Thượng đế bây giờ khéo tay hơn hồi trước, ông hén!!

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netFree Web Template Provided by A Free Web Template.com