<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le DinhWeb site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Giỏi gì làm nấy

Trong lớp dạy vào giờ kết thúc khóa học của trường đại học sư phạm. Ông giáo sư có vài lời khuyên với các sinh viên của mình:
- Sau khi tốt nghiệp về trường dạy học, em nào giỏi môn gì thì thầy cho dạy môn đó.
Một sinh viên:
- Thưa thầy em giỏi môn toán.
- Thì dạy môn toán.
Một sinh viên khác:
- Em giỏi môn văn chương.
- Thì dạy môn văn.
- Em giỏi môn vật lý.
- Thì dạy môn lý……
Có một sinh viên đứng lên hỏi:
- Thưa thầy em chỉ giỏi đánh lộn thôi.
- Thì về làm bảo vệ cho trường. thằng nào vô quậy phá mầy đập nó cho tao!
Một sinh viên không giỏi môn nào e dè hỏi:
- Thưa thầy em không giỏi môn nào thì làm gì ạ?
- Mầy không giỏi môn nào thì về làm hiệu trưởng, đâu cần dạy làm gì cho mệt, chỉ ký tên rồi đóng dấu thôi !!

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netFree Web Template Provided by A Free Web Template.com