<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Trả lời quá chuẩn

Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế?
- Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà.
Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn?
- Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng?
Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng?
- Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không?
Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy?
- Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không?

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com