<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Coi chừng bể trứng!

Yama-ham lên xe bus thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên.
Cô gái ngồi cạnh la lên:
Coi chừng dập trứng!!
Bao này đựng trứng hả ?
Không ! Sầu riêng !

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com