<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net


Con hỏi bố : bố ơi, sao con cá không biết nói hở bố...?
Bố : thế tao dìm đầu mày xuống nước xem mày có nói được không nhá...!

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com