<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Dịp tốt

Hoa Kỳ mới chế đuợc cái máy bắt trộm.
Đem qua Thái Lan 2 ngày bắt đuợc 100 tên.
Kampuchia 2 ngày đuợc 200 tên.
Đem qua VN 1 ngày… mất toi cái máy.

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com