<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Chồng vừa xoa bụng vợ vừa nói :
- Đây là cánh đồng của anh , ai sẽ trồng hoa Hồng lên đó , nói xong lăn ra ngủ.
Đêm thứ 2 :
- Đây là cánh đồng của anh , ai sẽ trồng hoa Hướng Dương lên đó ,nói xong lăn ra ngủ .
Đêm thứ 3 vợ nói với chồng :
- Này ông nông dân ! Tối nay nếu mà ông không trồng Dưa Chuột hay Cà Rốt là tôi mang cánh đồng cho thuê đấy nhá .

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com