<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Vàng mã

Tối hôm qua đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho vợ trên chung cư mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Còn anh đang đứng chờ ai à?
- Uh, Anh thì đang chờ người nhà gửi tiền xuống.
Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch.
Mình gọi với theo, “Em ơi, anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”...
Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng.
Không hiểu tại sao?

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com