<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Giá của chim

Một du khách nước ngoài vào cửa hàng bán chim ở Hà Nội chỉ vào một con chim rất đẹp và hỏi giá.
- 500 USD.
- Sao đắt vậy?
- Ồ con này hót rất hay biết trò chuyện đơn giản bằng 5 thứ tiếng khác nhau.
- Tuyệt vời. Còn con kia có tài cán gì và giá bao nhiêu? - Du khách chỉ vào chú chim khác và hỏi.
- Con ấy 2.000 USD. Nó không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn biết cộng trừ nhân chia rất nhanh.
Du khách chỉ vào một chú chim lụ khụ, xấu xí trong cái lồng rất đẹp treo trên cao, và hỏi:
- Con chim này chắc giá rẻ? Tôi sẽ mua con này.
Chủ cửa hàng mỉm cười:
- Ngài nhầm rồi. Con này giá 10.000 USD đấy.
Khách trợn tròn mắt:
- Cái gì? Thế thì nó phải là nhà thông thái thực sự?
Nó giỏi ngoại ngữ?
Nó có bằng tiến sỹ?
Nó là đỉnh cao trí tuệ?
- Không, nó chẳng biết gì, chẳng là gì, không học hành gì, chẳng biết gì tất...
- Vậy tại sao đắt?
- Vì nó là lãnh đạo của mấy con kia.

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com