<BGSOUND src="Nhac Lang Toi.mp3"> Le Dinh

BẢO TỐ

Lớp ba trường làng
Lời cô giáo dạy trẻ
Tôi đã thấy quỷ
Việt Nam Cộng Hòa muôn năm

LÊ DUY

Lời khấn cầu
Lê Thị Công Nhân
Nói Với Bàn tay Thô Bạo
Anh là ai & Việt Nam tôi đâu

THA NHÂN

Nổi dậy đi
Nhất định không
Đồng bào hỡi, cùng nhau đứng dậy
Về làm chi

HOÀNG TƯỜNG

Lá cờ thiêng

VIỆT KHANG

Anh là ai

NGUYỄN HỮU NGHĨA

Vùng dậy anh em ơi

HOÀNG LANG

Ta ra đi

GIAO TIÊN

Huyền thoại con gái vua Tây Sơn

HÀ THÚC SINH

Đêm Việt Nam

TỪ BẮC VÔ NAM

Từ Bắc vô Nam

LÊ MINH BẰNG

Phải lên tiếng

LÊ QUANG

4000 năm & Hoàng Sa - Trường Sa

BAN TÙ CA XUÂN ĐIỀM

Việt Nam dân tộc kiêu hùng
Sóng thần dân chủ
Vòng hoa thương tưởng
Giặc đến nhà
Vọng Nam Quan
Tôi phải đi

PHAN HUYỀN THOẠI

Gởi súng cho tao


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com