Nhạc sĩ KHÊ KINH KHA

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Quý vị đang thưởng thức
Nhạc phẫm Tìm Nhau Từ Thuở của Nhạc sĩ Khê Kinh Kha
Soạn đặc biệt làm cho chủ đề truyện dài của GS Nguyễn Xuân Vinh
qua phần trình bày của ca sĩ Diệu Hiền
Thực Hiện Video: Bạch YếnCa khúc soạn đặc biệt làm chủ đề cho Truyện dài của GS Nguyễn Xuân Vinh
Nhạc: Khê Kinh Kha - Ca Sĩ Trình Bày: Diệu Hiền - Thực Hiện Video: Bạch Yến.

Nhạc sĩ KHÊ KINH KHA
Nhạc sĩ KHÊ KINH KHA

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com