<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh

Dương Thượng Trúc

Tháng Tư này nữa, mấy tháng Tư?

Dương Thượng Trúc

Nam Kha cơn mộng, mấy mươi năm
Nước mắt từng đêm nhỏ giọt thầm
Thương tích còn đầy trên cơ thể
Xót xa cào cấu mãi thâm tâm

Vẫn nghe văng vẳng cuối chân mây
Tiếng thét bi ai, nhạn lạc bầy
Vó ngựa chưa chồn sao gục ngã
Lòng còn quyết chiến, súng lìa tay.

Tóc đã pha sương, nhuốm nỗi buồn
Hòa vào dòng huyết lệ sầu tuôn
Hận mình sao chẳng tròn khí tiết
Một lòng sống chết với quê hương

Tháng tư này nữa, mấy tháng tư?
Vọng hướng giang san, dạ nát nhừ
Chẳng lẽ vùi thân nơi đất khách
Suốt đời lưu lạc thế này ư?


Dương Thượng TrúcFree Web Template Provided by A Free Web Template.com