Anh Rạng - Diễn ngâm: Kim Kiểm

Bài thơ sáng tác
ở Texarkana năm 1975


Chị Kim Định và anh Rạng


Nhân ngày 30 tháng 4 sắp đến, ngày buồn của đất nước VN, anh Rạng rời VN, một minh khi sang đến Mỹ, định cư tại Texarkana, đã làm nên bài thơ này vì tinh cờ KĐ dọn dẹp chồng sách vở, mới thấy bài thơ này bèn nhờ chị Kim Kiểm, bà chị LVD yêu quý diễn ngâm. Mời quý bạn thưởng thức. Thân quý.
Anh Rạng - Diễn ngâm: Kim KiểmFree Web Template Provided by A Free Web Template.com