<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh

Nguyễn Minh Thanh / Trần Vĩnh Khang

TƯỞNG NHỚ NGŨ HỔ TƯỚNG

(Ngũ Thủ)

Nguyễn Minh Thanh

(Bài Xướng)

NGUYỄN KHOA NAM

Vận nước nổi trôi đến bước cùng
Tướng quân thà chết với non sông
Tang bồng xếp lại hoa dù đỏ
Khí tiết vang theo tiếng súng đồng
Đất Việt xót thương cây rũ lá.
Sông Hương tiếc nhớ nước khô dòng
Nghiêm mình kính cẩn trang trung liệt
Gương sáng muôn đời sóng Cửu Long

PHẠM VĂN PHÚ

Người xứ Hà Đông gốc Nhảy Dù
Dấu chân dày dạn các quân khu
Điện Biên kịch chiến rừng xơ xác
Lào Hạ giao tranh khói mịt mù
Tây Huế bảo toàn an một thuở
Ban Mê thất thủ hận nghìn thu
Nghiêng bầu độc dược hồn bay bổng
Mây trắng trời xanh Biệt Cánh Dù

LÊ VĂN HƯNG

Núi sông ly loạn phận làm trai
Quân ngũ tòng chinh chí miệt mài
Dũng lược U Minh trừ giặc dữ
Kiên cường An Lộc rõ người tài
Thất cơ huynh đệ chờ tiên cảnh
Mạt vận thê nhi hẹn nguyệt đài
Phòng ngủ kinh hoàng vang tiếng súng
Ngoài trời đêm quạnh ánh sao bay

TRẦN VĂN HAI

Hải đăng tỏa sáng giữa sương mù
Liêm chính kiêu hùng lắm trí mưu
Tỉnh Trưởng Phú Yên nhiều mến mộ
Chỉ Huy Cảnh Sát lắm cương nhu
Khe Sanh tuyến lửa thăm binh sĩ
Trận địa Chư Pao diệt giặc thù
Nước mất ngậm ngùi khui độc dược
Phương danh trăng sáng rạng thiên thu

LÊ NGUYÊN VỸ

Chiều nghiêng thành quách đã điêu tàn
Thương tiếc anh hùng thuở dọc ngang
Cương trực thanh liêm không vị nể
Kiên trì nguy hiểm chẳng từ nan
Can trường An Lộc chờ tank đến
Bất khuất Lai Khê gác chuyện hàng
Tiếng súng sau cùng vang vọng mãi
Ngàn năm hương khói tưởng linh nhanTƯỞNG NHỚ NGŨ HỔ TƯỚNG

(Ngũ Thủ)

Trần Vĩnh Khang

(Bài Họa)

NGUYỄN KHOA NAM

Than ôi tiến thoái đã đường cùng
Tủi thẹn râu mày với núi sông
Chẳng thể điều quân an chiến địa
Không sao chống giặc giữ nương đồng
Thương dân thống khổ mi trào lệ
Xót lính lầm than lụy nhỏ dòng
Quyết chết theo thành nêu khí tiết
Con Hồng cháu Lạc giống Tiên Long

PHẠM VĂN PHÚ

Nén hương tưởng niệm Tướng quân Dù
Một thuở tung hoành khắp chiến khu
Hỏa tuyến không sờn khi nắng cháy
Cao nguyên chẳng ngại lúc mưa mù
Xông vào đất địch danh trăm trận
Tái chiếm buôn làng tiếng vạn thu
Thất quốc đem thân đền nợ nước
Non sông tiễn biệt cánh hoa Dù

LÊ VĂN HƯNG

Ngang dọc sa trường tỏ chí trai
Tận trung báo quốc lưỡi gươm mài
Bình Long nổi tiếng trang hào kiệt
An Lộc lừng danh võ tướng tài
Thất thế đem thân đền nợ nước
Sa cơ gởi mạng chốn tuyền đài
Anh hùng quyết tử vì sông núi
Hồn quyện quân kỳ phất phới bay

TRẦN VĂN HAI

Áo trận giày sô phủ bụi mù
Danh lừng hổ tướng giỏi cơ mưu
Đầu ngành cảnh sát tròn câu chính
Chủ soái sư đoàn vẹn tiếng nhu
Bảo quốc tiền phương truy quét giặc
An dân hậu tuyến chống ngăn thù
Cơ trời nước mất liều thân chết
Sử chép bia truyền vạn ức thu

LÊ NGUYÊN VỸ

Cộng chiếm thành đô cuộc chiến tàn
Anh hùng mạt vận chết hiên ngang
Căm hờn lũ giặc đi chân dép
Uất hận quân thù đội nón nan
Giữ chí can trường không khuất phục
Làm thân chiến tướng chẳng quy hàng
Vong thành tuẫn tiết danh thơm rạng
Võ miếu tôn thờ quốc thánh nhan


Nguyễn Minh Thanh / Trần Vĩnh KhangFree Web Template Provided by A Free Web Template.com