NGƯỢC DÒNG

Thời gian là gì, là chi…mà mắt trần không bao giờ thấy được vóc dáng, hình dạng ra sao. Bàn tay cứ quơ tới quơ lui vẫn không thể nào sờ chạm với hy vọng, để nhận biết cảm xúc vui buồn thế nào.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com