Tiễn biệt
Kỷ niệm vàng son của cây bút Gia Long Biển Xanh với nhạc sĩ Lê Dinh quá là quí báu. Tôi xin cám ơn, trân kính ghi khắc lòng tốt, hiền hòa và từ tâm của bác Lê Dinh cho đến khi nào có thể…. KÍNH BÁI ...!!!
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com