Hân hạnh giới thiệu những sáng tác mới
của nhạc sĩ Trần Thanh Đông (Úc châu)

- ĐÔI VAI CỦA MẸ
- BƯỚC VỘI
- EM VỘI CHIA TAY
- TÌNH EM VÀ BIỂN

Qua phần lần lượt trình bày của:
Võ Hạ Trâm, Dzõan Mẫn, Diệu HiềnMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com