KARAOKE

Căn nhà bên suối
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Căn nhà bên suối
Karaoke (Ton nam):
Căn nhà bên suối

Minh Thảo

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com