KARAOKE

Đời em là khúc phim buồn
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Đời em là khúc phim buồn
Karaoke (Ton nam):
Đời em là khúc phim buồn

Minh Thảo

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com