KARAOKE

Huế buồn
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Lê Duy (Montreal, Canada)

Thực hiện Video Clip:
‏‏‏‏‏‏ Lời Kinh Buồn‏‏‏‏‏‏ Lời Kinh Buồn

‏‏‏‏‏‏ Lê Duy trình bàyFree Web Template Provided by A Free Web Template.com