KARAOKE

Người Yêu Áo Trắng
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Phương Ngọc Châu & Mạnh Quỳnh

Thực hiện Video Clip: Đông Miên
‏‏‏‏‏‏ Người Yêu Áo Trắng‏‏‏‏‏‏ Người Yêu Áo Trắng

‏‏‏‏‏‏ Phương Ngọc Châu & Mạnh Quỳnh

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com