KARAOKE

Nhớ màu áo trắng
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Khắc Dũng

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Nhớ màu áo trắng
Karaoke (Ton nam):
Nhớ màu áo trắng

Khắc Dũng

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com