KARAOKE

Nhớ Một Ánh Sao
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

‏‏‏‏‏‏ Nhớ một ánh sao
Karaoke:
‏‏‏‏‏‏ Nhớ một ánh sao

‏‏‏‏‏‏ Minh Thảo

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com