KARAOKE

Nhớ Người Phương Xa
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Lê Duy

Thực hiện Video Clip:
‏‏‏‏‏‏ Nhớ Người Phương Xa‏‏‏‏‏‏ Nhớ Người Phương Xa

‏‏‏‏‏‏ Lê Duy trình bàyFree Web Template Provided by A Free Web Template.com