KARAOKE

Nửa Đoạn Tình Yêu
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Trang Mỹ Dung

Thực hiện Video Clip:
‏‏‏‏‏‏ Nửa Đoạn Tình Yêu‏‏‏‏‏‏ Nửa Đoạn Tình Yêu

‏‏‏‏‏‏ Trang Mỹ Dung trình bày


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com